Gevoel bij uw zaak,

ook dát is AGIN Boeder.

Incassospecialisten

Gemiddeld wordt in 70% van de incassotrajecten een betalingsregeling getroffen. Een incassospecialist van AGIN Boeder gaat in gesprek met uw debiteuren, schat de financiële situatie in en maakt- en bewaakt de afgesproken betalingsregeling. Gaat het mis, komt een debiteur de gemaakte betalingsafspraak niet na, dan grijpt onze incassospecialist direct in en schakelt afhankelijk van de situatie een jurist of gerechtsdeurwaarder in. Onze incassospecialisten beschikken naast kennis en ervaring over een flinke dosis mensenkennis. Zij zijn als geen ander in staat om een inschatting te maken van de financiële positie en intenties van uw debiteur. Gevoel bij uw zaak, ook dát is AGIN Boeder.