Betalen

Aanmaning ontvangen

U bent gesommeerd om tot betalen over te gaan. Voorkom dat wij maatregelen treffen die voor u kostenverhogend zullen werken. Wacht niet langer en maak het totaal verschuldigde bedrag nu aan ons over op IBAN rekeningnummer NL81ABNA 0447354663 t.n.v. AGIN Boeder. Noteer daarbij het dossiernummer welke u bovenaan onze brieven vindt.

Debiteur login

Door in te loggen op Debiteur Online krijgt u inzage in uw dossier met informatie over betalingen, bijkomende kosten en (kopie) brieven die AGIN Boeder aan u verstuurde. Op onze brief vindt u de inloggegevens. Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Wilt u de online toegang tot uw gegevens blokkeren? Neem dan contact met ons op.

Chat en Whatsapp

Voor vragen over uw dossier kunt u contact met ons opnemen via Chat of Whatsapp. Zie de buttons rechts op uw scherm.

Direct betalen

U kunt een vordering ook direct betalen via iDEAL. Klik hier en u wordt vanzelf doorverwezen naar de iDEAL website.

Schuldhulp

U heeft schulden? Op deze pagina delen we informatie over:
– het wegwerken en voorkomen van schulden
– uw rechten, plichten en mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Ik kan niet betalen binnen de termijn die u in uw laatste brief/exploot noemt. Wat moet ik doen?

Neemt u contact op met ons kantoor om te bespreken of uitstel van betaling mogelijk is. Betalingsregelingen treffen wij onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever. Dit geldt ook voor uitstel van betaling.

Ik ben toegelaten tot de WSNP of failliet verklaard en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?

Laat in geval van de WSNP uw bewindvoerder en in geval van faillissement uw curator direct een brief sturen naar ons kantoor.

Ik heb mij aangemeld voor schuldhulp en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?

Laat de schuldhulpinstelling direct een brief sturen naar ons kantoor. Het is afhankelijk van onze opdrachtgever of, en zo ja hoe, de zaak wordt vervolgd.

Ik heb bezwaar gemaakt bij uw kantoor, maar nog geen antwoord ontvangen. Wanneer hoor ik iets?

Of u iets hoort hangt af van de situatie. Het kan zijn dat bezwaar geen zin meer heeft omdat de rechter al heeft beslist. Wellicht kan een advocaat nog iets voor u doen. Het kan ook zijn dat onze opdrachtgever in het verleden al heeft gereageerd op uw bezwaar en de zaak nu laat vervolgen door ons kantoor. In dat geval wordt de zaak vervolgd zoals beschreven in onze laatste brief/exploot. Het is ook mogelijk dat wij nog geen informatie van onze opdrachtgever hebben ontvangen. Dan krijgt u enkele werkdagen nadat wij de informatie ontvangen bericht van ons.

Ik heb van de opdrachtgever al uitstel gekregen of met hem een betalingsregeling getroffen. Wat gebeurt er nu verder?

Pas nadat wij instructies van onze opdrachtgever ontvangen, wordt de zaak aangehouden of stopgezet.

Ik heb een klacht. Heeft u een klachtenregeling?

Ja, AGIN heeft een klachtenregeling.